ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ECTS
ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (υποχρεωτικά)
 
EULP-501DL Θεωρίες περί Κράτους, Δικαίου και Πολιτείας (Πολιτειολογία) 10
EULP-502DL Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομική Ολοκλήρωση 10
EULP-509DL Πολιτική και Νομική Σκέψη 10
EULP-511DL Θεωρίες Δημοκρατίας 10
EULP-512DL Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα 10
EULP-513DL Ευρωπαϊκά Πολιτικά και Νομικά Συστήματα 10
MLAW-514DL Ευρωπαϊκή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 10
Σύνολο Ενότητας 70
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (εναλλακτικά, δύο επιπλέον μαθήματα επιλογής) 20
MLAW-532DL Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου 10
EULP-533DL Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Προκλήσεις 10
MLAW-502DL Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και Πολιτική 10
Σύνολο Ενότητας 90